Zabranjeno je kopiranje i distribucija materijala uključujući davanje pristupa platformi. Ukoliko se javi osnovana sumnja da ste omogućili pristup trećem licu, pristup platformi će vam biti ukinut.

Za pristup platformi je obavezno korišćenje dvofaktorske autentifikacije. Metod za 2F autentifikaciju (email ili aplikacija za autentifikaciju) ćete izabrati prilikom registracije. U toku testiranja neće biti omogućena SMS autentifikacija.

Materijal obuhvata 5 modula sa predavanjima, zadacima i vežbama od kojih je za svaki predviđeno vreme od okvirno nedelju dana. Poželjno je da se program prati tim tempom, ali nije obavezno. Možete da ga pratite i brže ili sporije ako vam tako odgovara. Imajte u vidu da određene veštine treba da se vežbaju i da je za vežbu potrebno vreme. 

Nakon što odslušate modul i provedete neko vreme vežbajući ono što ste naučili u tom modulu, potrebno je da odgovorite na nekoliko pitanja vezanih za taj modul. Ta pitanja će se nalaziti u dokumentu sa tabelom kome će osim vas pristup imati Lana Engel i Milana Kaljević. Pitanja će se odnositi na kvalitet predavanja, jasnoću materijala i eventualne teškoće u vežbanju i primeni stečenih znanja.

Nakon odslušanih svih modula, potrebno je da date ocenu i napišete recenziju za celokupni trening. Ta recenzija (ili njen deo) može da bude objavljena na našem sajtu. Ukoliko ne želite da vaše ime bude objavljeno uz recenziju, možete sami izabrati pod kojim nadimkom želite da bude objavljena. 

Materijal za trening je napravljen tako da se na njemu radi samostalno bez individualnih smernica i povratnih informacija od strane trenera/psihologa. Da bismo izašli u susret onima kojima su povremeno potrebne dodatne smernice, na novoj platformi će biti organizovani vebinari na kojima će Lana Engel odgovarati na pitanja korisnika. Ovakvi vebinari će biti organizovani i u toku testiranja na koje ste pozvani. Sva pitanja i dileme koje imate tokom praćenja treninga, možete da pošaljete na email dijeta.trening@gmail.com. Pitanja mogu da se odnose na sadržaj kursa, ali i na eventualne tehničke probleme na platformi. Na osnovu pristiglih pitanja organizovaćemo video pozive na kojima će Lana Engel odgovarati na pitanja. Dodatna pitanja će moći da se postavljaju i u toku video poziva putem poruka. Tokom ovih vebinara, vaša privatnost će biti maksimalno zaštićena – poruke neće biti vidljive korisnicima, a prilikom čitanja pitanja, vaše ime se neće pominjati. O terminima održavanja vebinara ćete biti blagovremeno obavešteni. Učestalost organizovanja vebinara će biti definisana na osnovu količine pristiglih pitanja, ne češće od jednom nedeljno. Vebinari će biti snimani, pa ako niste u prilici da prisustvujete u zakazano vreme, moći ćete da ih pogledate i kasnije. 

Pristup materijalima i snimljenim vebinarima će biti omogućen u trajanju od 8 nedelja  od dana registracije.

Cilj ovog testiranja je prikupljanje podataka o kvalitetu i delotvornosti treninga. U to spadaju i inofrmacije o vašoj motivaciji za praćenje treninga i primene vežbi u životu. Niste u obavezi da po svaku cenu sve odslušate i vežbate u zadatim rokovima. Ukoliko niste motivisani ili vam iskrsnu drugi prioriteti u toku praćenja kursa, za nas je i to vredna informacija koja će nam pomoći da nađemo način da što bolje motivišemo buduće korisnike.