Koje su prednosti i nedostaci online treninga u odnosu na klasično savetovanje licem u lice?

Prednosti online treninga su brojne: ušteda vremena u prevozu, niža cena, činjenica da možete sami da izaberete kada ćete slušati predavanja i raditi vežbe, činjenica da sav materijal možete da pogledate više puta, dostupnost bez obzira koliko ste udaljeni od trenera, veći stepen anonimnosti, obično opušteniji tretman pošto se nalazite u svojoj kući.

Naravno, ima i potencijalnih nedostataka: ovaj trening nije primeren niti dovoljan da bi pomogao kod težih i složenijih poremećaja u ishrani. Pored toga trener može eventualno da pogreši u proceni, a što je posledica nepotpunih informacija koje klijent daje. Naime kada smo u mogućnosti da vidimo klijenta i kada licem u lice obavljamo razgovor, onda i iz te neverbalne komunikacije dobijamo dosta indirektnih informacija koje ponekada mogu da koriste da se problem bolje sagleda. Ipak, kada se radi o lakšoj problematici, ovaj aspekt komunikacije je manje presudan.

U principu me zanima vaš trening, ali nisam sigurna šta podrazumeva i koliko bi koštao. Možete li malo preciznije da me uputite oko mene lično?

Mogu. Molim vas da najpre popunite ulazni upitnik (hyperlink!!) koji je besplatan. Na osnovu vaših odgovora u najkraćem roku ćete dobiti moju procenu kakav trening vam je potreban, kao i okvirnu procenu cene. Naravno, radi se o okvirnoj proceni, pošto je za uspeh i brzinu napretka odgovoran i sam klijent, barem isto toliko koliko i trener.