Zapitajmo se: Da li sam fašista?

Po DIAID

Kako da razlikujemo konstruktivni od destruktivnog nacionalizma? Verovatno ste se, možda čak i više puta u životu zapitali: Kako je moguće da neki ljudi, na najsvirepiji način, ubijaju neke druge ljude (na pr. u koncentracionim logorima), a da masa, tj većina, to nemo posmatra i prihvata, pa čak i odobrava?  Kako je moguće da neki…