Ovaj program je inspirisan standardima pružanja psihološke pomoći u Holandiji. Šta to konkretno znači?

Između ostalog, to znači da:

  • Metode i tehnike rada nisu stvar ličnog ukusa terapeuta/trenera, nego su izabrane na osnovu naučnih istraživanja efikasnosti i efekata terapije. Pored toga metode i tehnike se kontinuirano proveravaju i usavršavaju u kliničkoj praksi.
  • Terapeut/trener je na osnovu etičkog kodeksa svoje struke obavezan da sve informacije koje klijent sa njim podeli, čuva u strogoj tajnosti. To znači, izmedju ostalog, da bez izričite dozvole klijenta sadržaj koji je klijent podelio sa terapeutom/trenerom ne sme da se deli sa trećim licima niti da se iznosi u formi u kojoj bi identitet klijenta mogao biti prepoznat. Izuzetak čine određene zakonom definisane situacije (tačka 74, 75 i 76 kodeksa. Više informacija ovde) hyperlink za ovu stranicu: https://www.psynip.nl/en/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/150330-Beroepscode-Engels.pdf
  • Na zahtev klijenta, terapeut/trener je dužan da klijentu dostavi na uvid sve podatke klijenta koje terapeut poseduje.
  • Na osnovu novog zakonodavstva EU o zaštiti podataka korisnika (GDPR), a s obzirom da je sedište Diaid u EU, to nas obavezuje i na ovaj vid zaštite vaših ličnih podataka.
Profesionalna etika