Vežba 2

Po DIAID

Najpre koje korake/akcije ćete preduzeti i kada (konkretno: trenutni, kratkorocni, dugorocni koraci (što konkretnije!)). Zatim napravite plan prevoda u navike: 1. Koji su moji specifični izazovi? Na pr.: Da li je to preskakanje doručka, pa prejedanje kasnije? Tešenje ili smirivanje sebe hranom? Grickanje ceo dan bez plana? I slično. Ako niste sigurni, posmatrajte svoje ponašanje…