Cena je, imajući u vidu količinu materijala i obim treninga, znatno niža u poređenju sa standardnim radom i satnicom psihologa u kliničkoj praksi. Nakon što popunite ulazni upitnik (kliknite na dugme «ulaz»(hiperlink sa profilom/login u Learn Dash)), dobićete mejl sa, između ostalog, i procenom cene treninga koji je vama potreban.