O rastućoj društvenoj polarizaciji. Kako smiriti društvene strasti?

Po LanaEngelAdmin

Svedoci smo globalnog rasta političke polarizacije i govora mržnje u javnom diskursu. Ne samo kod nas na Balkanu, već sada i u Americi pa i Evropi vidimo opšti porast polarizacija u društvu. Sve češće čujemo ekstremne stavove iskazane u emocionalnom naboju kao i grupne erupcije nezadovoljsva (Žuti prsluci prošle godine u Francuskoj, protesti Afro-Amerikanaca u…

U miru sa bližnjim svojim

Po LanaEngelAdmin

Od svih problema sa kojima ljudi dolaze kod psihologa, verovatno više od polovine bi moglo da se svrsta u grupu “kako da izađem na kraj sa teškim ili komplikovanim ljudima u svom bližem i širem okrouženju?” Obično se tu radi o prijateljima, porodici, deci, ali i o kolegama, šefovima, pa i ljudima u vlasti i…

Manipulacija i zloupotreba

Po DIAID

Kako da ne postanemo žrtve? U poslednje vreme učestalo izlaze na svetlost dana slučajevi dugogodišnjeg mentalnog manipulisanja i zlostavljanja. To u javnosti pokreće brojna pitanja. Čini se da bi veliki deo tih pitanja mogao da se grupiše u tri kategorije. Prva kategorija pitanja tiče se žrtava i mogla bi se svesti na sledeća: Kako i…

Zašto su se izgubili poverenje i saradnja?

Po DIAID

Koliko puta ste se, čak i na dnevnom nivou, susreli sa nekom lažnom vešću? Do skora je to bila jako rasprostranjena pojava i u SAD, a kod nas je takva praksa u javnom informisanju i javnom diskursu sveprisutna, i to već duže, i čini se sve intenzivnije.  Objave popularnih pojedinaca i raznih organizacija na internetu…

Velika očekivanja, mali rezultati

Po DIAID

Govor mržnje. Vrlo rasprostranjena pojava i problem u današnjem diskursu, posebno u Srbiji. Niko ga ne voli, a opet, deluje da ga skoro svi upražnjavaju. Zašto je to tako? U ovom tekstu ćemo se pozabaviti nekim mogućim psihološkim uzrocima koji leže u osnovi ove masovne i čini se vrlo ukorenjene pojave. Pokušaćemo da odgovorimo na…