O rastućoj društvenoj polarizaciji. Kako smiriti društvene strasti?

Po LanaEngelAdmin

Svedoci smo globalnog rasta političke polarizacije i govora mržnje u javnom diskursu. Ne samo kod nas na Balkanu, već sada i u Americi pa i Evropi vidimo opšti porast polarizacija u društvu. Sve češće čujemo ekstremne stavove iskazane u emocionalnom naboju kao i grupne erupcije nezadovoljsva (Žuti prsluci prošle godine u Francuskoj, protesti Afro-Amerikanaca u…

U miru sa bližnjim svojim

Po LanaEngelAdmin

Od svih problema sa kojima ljudi dolaze kod psihologa, verovatno više od polovine bi moglo da se svrsta u grupu “kako da izađem na kraj sa teškim ili komplikovanim ljudima u svom bližem i širem okrouženju?” Obično se tu radi o prijateljima, porodici, deci, ali i o kolegama, šefovima, pa i ljudima u vlasti i…