U miru sa bližnjim svojim

Po LanaEngelAdmin

Od svih problema sa kojima ljudi dolaze kod psihologa, verovatno više od polovine bi moglo da se svrsta u grupu “kako da izađem na kraj sa teškim ili komplikovanim ljudima u svom bližem i širem okrouženju?” Obično se tu radi o prijateljima, porodici, deci, ali i o kolegama, šefovima, pa i ljudima u vlasti i…